2285027638 6934678587 Παλιός δρόμος ταχυδρομείου, Αριστείδη Πρωτοπαπαδάκη